top of page
Physiotherapy

POLARITETSTERAPI

I polaritetsterapi jobber man med energisystemet som gir cellene liv - selve livskraften. Hvis livsenergien strømmer uhindret gjennom kroppen, er vi ved god helse. Negative tankemønstre, fortrengte følelser, ubearbeidede traumer, ulykker, stress og en usunn livsstil kan lage blokkeringer i livsenergien. Hvis dette vedvarer, kan det bli et problem i den fysiske kroppen. Alle fysiske problemer vil først manifesteres

i livsenergien. Dermed vil det være mulig å løse blokkeringen før det blir fysiske problemer.

Me.jpg

Får hjelp med ME symptomer

Artikkel i Medium

Utmattelse.jpg

Manglende energi fører til utmattelse

Artikkel i medium

Me.jpg

Kroppens energisystem

Artikkel medium

Pressure point massage 1

BEHANDLINGEN

En behandlingstime begynner med en samtale. Vi snakker om hva du ønsker hjelp med, din livssituasjon og viktige hendelser i livshistorien din som kan være årsak til problemet. Videre vil vi jobbe for å avdekke eventuelle blokkeringer, og kartlegge hvor de befinner seg. Ved å holde hendene på blokkerte steder løser terapeuten 

opp blokkeringene, slik at livsenergien igjen kan begynne strømme, og helbredelsen begynner.
Du kan også få enkle øvelser eller råd om forandringer som vil hjelpe til med helbredelsen etter endt time.

Ønsker du behandling?
Kontakt oss her:

Strandvegen 172
Hamar, Norge

tlf. 41333358

Ilustración_sin_título.png
bottom of page