Terapeututdannelse i polaritetsterapi

Innhold i utdannelsen

Under utdannelsen kommer du til å lære alt du trenger for å arbeide som polaritetsterapeut. 

Vi varierer mellom teori om kroppens livsenergisystem, den hellige anatomien,

og praktiske arbeid med teknikker for å løse energiblokkeringer i kroppen. Du lærer også hvordan å arbeide med blokkeringer i følelsene

eller tankene. 

I tillegg til å lære hvordan du skal arbeide

med klienter, vil du under utdannelsen få løst blokkeringer i ditt eget system gjennom praksis med andre studenter. 

Hovedlærer ved utdannelsen er Stefan Östgård. Stefan driver Hamar Energimedisin, og har over

10 års erfaring som polaritetsterapeut.

I noen temaer kommer vil vi få gjestelærere fra

bl.a Masterworks i Irland.

Utdannelsen gir en fullverdig terapeututdannelse i henhold til standarder for International Polarity Education Alliance (IPEA).

For å bli godkjent av NNH, (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon),

trenger du i tillegg 300 t grunnmedisin.

Du vil lære energianatomi

og hvordan du løser blokkeringer i:

- Chakrasystemet

- De fem elementene

- Ultrasoniske kjernen

- Energilinjene 

- Polaritetene

- Nervesystemet

- Organene

- Skjelettet

- Følelsene

- Sinnet

 

Andre temaer:

- Ernæringsteori

- Rensende diett

- Energiøvelser

- Etikk og lovverk

- Oppstart av egen virksomhet

Når:                    Høst 2020 - Høst 2022

                            Oppstart 13. november 2020

Hvor:                 Finnskogtoppen velværehotell

                            https://www.finnskogtoppen.no

 

Tid:                    Totalt 12 helger

                            Fordelt på:

                            10 helger fredag kl. 10 - søndag kl. 16

                             2 helger torsdag kl. 10 - søndag kl. 16

 

Eksamen:          Skriftlig og praktisk eksamen siste  kurshelg

Informasjon:    Tlf: 41333358

                            Mail: info@energimedisin.net

 

Pris:    Nye studenter

       

             fredag-søndag 3000 kr

             torsdag-søndag 4000 kr

             Totalt: 38 000 kr

             Studenter som tidligere har                     fullført utdannelsen

             Totalt: 28 000 kr

             Enkeltmoduler: samme pris som nye                  studenter.

             Overnatting og helpensjon:

             Enkeltrom: 1550 kr/døgn

             Dobbeltrom: 1350 kr/døgn/pp

Oversikt kurshelger

Det tas høyde for endring av

undervisere noen enkelthelger

Studenter som tidligere har fullført utdannelsen

 

 

Det vil være mulig for tidligere studenter å delta på enkeltmoduler hvis en trenger repetisjon innenfor noen temaer.  

Frist for påmelding: 10 oktober 2020

Påmelding

 

Påmelding gjøres skriftlig på mail og skal inneholde:

*navn

*adresse

*fødselsdato

*e-post

*telefon

*kort beskrivelse om hvorfor du vil ta utdannelsen.

Sendes til :info@energimedisin.net

Ved mottatt påmelding vil betalingsinformasjon sendes. Påmeldingen er gjeldende når betaling for første kurshelg er utført.

©2018 by Hamar Energimedisin. Proudly created with Wix.com