top of page

Grunnutdannelse energimedisin

" En utrolig spennende utdanning, med dyktig lærer som virkelig ønsker at vi skal forstå. Trodde aldri at så enkle teknikker kunne utføre så store endringer hos mennesker."

" Etter en kursbehandling fikk jeg en følelse av å miste 10 kg av skuldrene og ble kvitt depresjonen"

" Jeg lærte å se kroppens problemer fra en annen vinkel og hvordan jeg kan hjelpe andre og meg selv"

"Det skjedde mange forandringer i livet og det fortsetter å skje ting"

" Det er en vidunderlig reise"

Hva er energimedisin, og hvordan og hvorfor fungerer det? Hvordan kan jeg bruke livsenergi til å helbrede andre med hendene?

Utdannelsen i energimedisin vill gi deg svar på disse spørsmålene. Du vil også få praktisk erfaring ved å øve deg på å behandle dine medstudenter, og lære deg å kjenne livsenergien som opprettholder og gir liv til kroppens funksjoner. 

Innhold i grunnutdannelsen

Under grunnutdannelsen lærer du å løse blokkeringer i ditt eget energisystem, og alt du trenger for å behandle venner og familie.

 

Vi varierer mellom teori om kroppens livsenergisystem, den hellige anatomien, energiøvelser og praktisk arbeid med teknikker for å løse energiblokkeringer i kroppen. Du lærer også hvordan å arbeide med blokkeringer i følelsene eller tankene. 

Vi lærer teknikkene ved å arbeide på hverandre, og innleder hver dag med energiøvelser.

Tilleggsutdannelse til godkjent polaritetsterapeut

Utdannelsen over tre helger gir en fullverdig terapeututdannelse i henhold til standarder for International Polarity Education Alliance (IPEA).

 

Hovedlæreren ved utdannelsene er Stefan Östgård, som driver Hamar Energimedisin. Han har over 14 års erfaring som polaritetsterapeut, i tillegg til fireårig universitetsutdannelse som lærer.

Når:              Oppstart 21. april 2023

Hvor:            Villa Solgull, Hamar

                      Grunnutdannelse

 Tid:              9 helger fredag kl. 16 - søndag kl. 16

                       

                      Tilleggsutdannelse til godkjent polaritetsterapeut:

                      3 helger 

Eksamen:    Skriftlig og praktisk eksamen 

Info:              Tlf: 41333358

                      E-post: info@energimedisin.net

                      Nettsted: www.energimedisin.net

 

                     Overnattingsmuligheter:

                     www.bellevue.hamar.no

                     www.vikingskipet.no/overnatting/

Søknad

 

Søknad gjøres skriftlig på mail, og må inneholde:

*navn

*adresse

*fødselsdato

*e-post

*telefon

*kort beskrivelse om bakgrunn og hvorfor du vil ta utdannelsen.

Sendes til :info@energimedisin.net

Ved mottatt søknad vil betalingsinformasjon sendes. Påmeldingen er gjeldende når betaling for første kurshelg er gjennomført.

Du vil lære energianatomi

og hvordan du løser blokkeringer i:

- Chakrasystemet

- De fem elementene

- Ultrasoniske kjernen

- Energilinjene 

- Polaritetene

- Nervesystemet

- Organene

- Skjelettet

- Følelsene

- Sinnet

- Andre energistrukturer

- Meditasjon

 

Andre temaer:

- Ernæringsteori

- Rensende diett

- Energiøvelser

- Etikk og lovverk

- Oppstart av egen virksomhet

          Pris grunnkurs 9 helger

       

             Fredag-søndag 3500 kr

             Totalt: 31500 kr

             

             

           

             

            

             

Studenter som tidligere har fullført utdannelsen

 

 

Det vil være mulig for tidligere studenter å delta på enkeltmoduler hvis en trenger repetisjon innenfor noen temaer.

 

Pris per modul 2500 kr

Oversikt over kurshelger

Skjermbilde 2022-09-13 kl. 20.57.57.png
bottom of page